program

Vaspitno-obrazovni rad odvijaće se na osnovu važećih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa primesama Mensa i Montesori programa

 

Program obrazovanja i vaspitanja obuhvata više segmenata i to su:

• Racionalna organizacija prostora, opreme i materijala obezbeđuje njihovo raspoređivanje po kutcima. Polazeći od programskih ciljeva i aktivnosti koje se obavljaju u prostoriji za boravak imamo šest kutaka:

1. kutak za igre mašte ili igre uloga (govorne aktivnosti)

2. kutak društvenih igara i didaktičkog materijala

3. stvaralački kutak (likovne i muzičke aktivnosti)

4. graditeljski kutak

5. istraživački kutak

6. kutak biblioteke

 

• Svakodnevno organizovanje telesnih, perceptivnih i zdravstveno higijenskih aktivnosti u cilju svestranog fizičkog razvoja (zdravo, fizički dobro i skladno razvijeno dete).

 

• Razvoj mentalne sposobnosti koja omogućava detetu da se u komuniciranju služi organizovanim simboličkim sistemima, kako verbalnim (srpski-engleski jezik) tako i neverbalnim.

 

• Informatičke aktivnosti: računarsko opismenjavanje dece predškolskog uzrasta kroz igru, podizanje kvaliteta vaspito-obrazovog rada, osmišljeno povezivanje aktivnosti i sadržaja sa aktivnostima i sadržajima na računaru.

 

• Uvažavajući dečje uzrasne karakteristike, kao i potrebu da se između PU i škole uspostavi kontinuitet, vaspitno-obrazovni rad ustanove se bazira na tri međusobno povezane celine Opštih osnova predškolskog programa:

1. Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od ŠEST MESECI DO 3 GODINE

2. Osnove programa vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta OD 3 GODINE DO UKLJUČIVANJA U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

3. PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 

• U cilju uspešnog prelaska institucionalnog vaspitanja i obrazovanja predškolske dece na društveno vaspitanje, uzimajući u obzir sve faktore koji neposredno ili posredno utiču na razvoj ove delatnosti, planiramo da se predškolska vaspitno-obrazovna ustanova što više poveže sa društvenom sredinom, radi što veće uspešnosti ostvarivanja programa u celini:

1. Saradnja sa porodicom

2. Saradnja sa školom

3. Saradnja sa društvenom zajednicom (društvene organizacije, stručne i kulturne institucije)