Program
_

Programi u  Dream Land-u

Aktivnosti koje naš vrtić čine posebnim, a decu srećnom

_

JASLICE

U sklopu objekta se nalaze prostorije za jaslenu grupu od 6 meseci do 3 godine kao i prelepo uređeno dvorište za dečju igru.

PREDŠKOLSKO

U sklopu objekta se nalaze prostorije za decu mešovitog uzrasta od 3-7 godine, a objekat je pod stalnim video nadzorom i fizičkim obezbeđenjem.

ENGLESKI

Svaki dan, pored vaspitača je prisutan i profesor engleskog jezika koji strani jezik predstavlja kao sredstvo za sticanje jezičkih znanja i veština.

Program
_

Još malo o programima u  Dream Land-u

_

Vaspitno-obrazovni rad odvijaće se na osnovu važećih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja
sa primesama Mensa i Montesori programa.

Program obrazovanja i vaspitanja obuhvata više segmenata i to su:
Racionalna organizacija prostora, opreme i materijala obezbeđuje njihovo raspoređivanje po kutcima.
Polazeći od programskih ciljeva i aktivnosti koje se obavljaju u prostoriji za boravak imamo šest kutaka:

 1. kutak za igre mašte ili igre uloga (govorne aktivnosti)
 2. kutak društvenih igara i didaktičkog materijala
 3. stvaralački kutak (likovne i muzičke aktivnosti)
 4. graditeljski kutak
 5. istraživački kutak
 6. kutak biblioteke

Svakodnevno organizovanje telesnih, perceptivnih i zdravstveno higijenskih aktivnosti u cilju
svestranog fizičkog razvoja (zdravo, fizički dobro i skladno razvijeno dete).

Razvoj mentalne sposobnosti koja omogućava detetu da se u komuniciranju služi
organizovanim simboličkim sistemima, kako verbalnim (srpski-engleski jezik) tako i neverbalnim.

Informatičke aktivnosti: računarsko opismenjavanje dece predškolskog uzrasta kroz igru,
podizanje kvaliteta vaspito-obrazovog rada, osmišljeno povezivanje aktivnosti i sadržaja
sa aktivnostima i sadržajima na računaru.

Uvažavajući dečje uzrasne karakteristike, kao i potrebu da se između PU i škole uspostavi kontinuitet,
vaspitno-obrazovni rad ustanove se bazira na tri međusobno povezane celine Opštih osnova predškolskog programa:

 1. Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od ŠEST MESECI DO 3 GODINE
 2. Osnove programa vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta OD 3 GODINE DO UKLJUČIVANJA U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU
 3. PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

U cilju uspešnog prelaska institucionalnog vaspitanja i obrazovanja predškolske dece na društveno vaspitanje,
uzimajući u obzir sve faktore koji neposredno ili posredno utiču na razvoj ove delatnosti, planiramo da se
predškolska vaspitno-obrazovna ustanova što više poveže sa društvenom sredinom, radi što veće
uspešnosti ostvarivanja programa u celini:

 1. Saradnja sa porodicom
 2. Saradnja sa školom
 3. Saradnja sa društvenom zajednicom (društvene organizacije, stručne i kulturne institucije)
Kontakt
_

Naš program Vam je Zanimljiv?

Budite slobodni da nam pišete putem kontakt forme

_